Jeg har snakket med Ingrid Reumert, vicedirektør i Velux, om deres arbejde med FN’s verdensmål. Her kan Velux inspirere mange med virksomhedens mangeårige fokus på et bæredygtigt forretningsgrundlag.

Lige siden grundlæggelsen i 1965 har bæredygtighed og grøn bundlinje været en del af hele Velux koncernen. I dag er FN’s verdensmål blevet helt centrale for deres måde at drive en succesfuld virksomhed på.

Velux sælger sundt indeklima

Velux skaber bedre indeklima over hele verden. Bæredygtige vinduesløsninger som lukker det naturlige og sunde dagslys ind i vores hjem og er med til at forbedre sundheden og sikre et bæredygtigt indeklima.

”Velux’ DNA er netop, at vi skal levere samfundsnyttige produkter og gøre en forskel i den verden, vi lever i. Det er stærk en del af hele vores brand og en fast del af både markedsføring og kundekontakt,” forklarer Ingrid Reumert, vicedirektør for kommunikation, CSR og public affairs i Velux. Hun fortsætter:

”Grøn udvikling er et mindset hos os og ikke bare en flot rapport med CSR-målsætninger. Verdensmålene er blevet en fælles drivkraft, som alle er med til at bære frem.”

Velux og verdensmålene

FN’s verdensmål er en del af Velux’ forretningsgrundlag. Virksomheden har udvalgt fem mål på de områder, hvor de har mulighed for at skabe en ekstra effekt i verden. Det drejer sig om:

Mål 3 – Sundhed og trivsel

Mål 7 – Bæredygtig energi

Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 17 – Partnerskaber for handling

Her fremhæver Ingrid Reumert blandt andet verdensmål nr. 12, som angår det CO2 aftryk virksomheden efterlader, og som motiverer til at skabe energiintensive produkter. Verdensmål nr. 17 om partnerskaber er også helt centralt i Velux. ”For ingen kan løse udfordringerne alene, men vi kan komme i mål sammen,” siger Ingrid Reumert.

Derudover har Velux sammen med flere tusinde andre virksomheder forpligtet sig til at overholde principperne i UN Global Compact, som angår overholdelse af menneskerettigheder, undgå børnearbejde mv.

”I vores arbejde med verdensmålene kigger vi ikke kun på vores egen produktion men på hele leverandørkæden. Vi har lavet et code of conduct, som alle vores leverandører skal skrive under. Og det går også den anden vej, for de stiller samtidig lignende krav til os,” forklarer Ingrid Reumert.

Verdensmålene i din virksomhed

Ingrid Reumerts bedste råd til virksomheder, som vil have verdensmålene integreret i deres forretning: ”Lad være med at prøve at favne dem alle men udvælg de mål, hvor I virkelig kan gøre en forskel.”

En god metode er at starte med selve forretningsstrategien, koble verdensmålene/ de eksterne udfordringer hertil og få bragt egen knowhow i spil. Så får I afdækket bredt og kommer i kontrol med alle risici.

Kunsten er at få skabt en virksomhedskultur som hos Velux, hvor CSR-tænkningen er en del af dagligdagen og netop ikke bare en støvet rapport på en hylde. Så begynder man virkelig at gøre en forskel.

Læs mere om Bureau P’ arbejde med FN’s verdensmål

FAKTABOKS – Hvad er FN’s Verdensmål

De 17 verdensmål for bæredygtig global udvikling blev vedtaget af FN’s Generalforsamling tilbage i 2015. Formålet med dem er at skabe social, økonomisk og grøn udvikling for både mennesker og jordklode. Deres styrke er, at de også involverer virksomheder, så bæredygtighed nu er blevet en grundlæggende del af en sund, stabil og fremtidssikret måde at drive forretning på.