Grøn omstilling

Grøn omstilling er god forretning – både for virksomheder og for klima og miljø. For konsekvenserne ikke at komme i gang med den grønne omstilling er større end at foretage de nødvendige investeringer.

Hvad er grøn omstilling?

Formålet med grøn og bæredygtig omstilling er at gennemføre tiltag, der mindsker vores klimaaftryk. Grøn omstilling er alle de aktiviteter, som er med til at reducere vores CO2-aftryk. Det er nye forbrugs- og produktionsformer, fordi vores nuværende aktiviteter har forårsaget menneskeskabte klimaforandringer. Derfor har den danske regering sat et mål om at Danmark skal have reduceret det samlede CO2-aftryk med 70% i 2023 (målt i forhold til 1990-niveau) og være et klimaneutralt samfund i 2045.

 

Derfor er grøn omstilling i en god forretning.

Der er ingen tvivl om, at grøn omstilling er en god forretning – selv om det på kort sigt kræver investeringer og nye vaner i vores virksomheder. For konsekvensen af ikke at foretage de grønne investeringer vil have endnu større konsevenser for vores samfund og de fremtidige generationer.

 

Photo by <a href="https://unsplash.com/@jamie452?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Jamie Street</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/lKezQ8eZzD8?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a><br />
Photo by <a href="https://unsplash.com/de/@draufsicht?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Andreas Gücklhorn</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/Ilpf2eUPpUE?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a><br />

 Hvad kan vi konkret gøre i vores virksomheder?

Grøn omstilling handler om at ændre forbrugs- og produktionsvaner. Det kan være at gå over til vedvarende energikilder, fx sol eller vind, spise klimavenligt, og energirenovere. Det handler om at få nye cirkulære vaner, hvor vi genbruger, genanvender, affaldssorterer og reparerer, så råvarer og materialer får en meget længere levetid.

  Brug vores online kursus til den grønne omstilling i jeres virksomhed.

  Vi har udviklet et nye online kursus “Manualen til at skabe en bæredygtig virksomhed, hvor virksomheder få  hjælp og inspiration til at starte deres grønne omstilling.

  Du er også altid meget velkommen til at kontakte Anette Kalle Larsen (M: 5223 3633, E: anette@bureaup.dk), hvis du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker rådgivning og sparrring.

  Ranunkelvej 15, 4300 Holbæk

  Email: info@bureaup.dk

  CVR: 37 33 38 40

  BUREAU P

  Telefon: 52 23 36 33