Cirkulær økonomi

 

Cirkulær økonomi handler om at genbruge, genanvende, affaldsforebygge og mindske sit forbrug og sine indkøb. Vi hjælper virksomheder godt i gang med omstillingen fra et klassiske linært forbrug til et cirkulært.

 

 

Hvad er et lineært forbrug?

En virksomheds klimaaftryk er en virksomheds forbrug af råstoffer, varer, energi, transport, affald mv. Altså forbrug af jordens ressourcer . Dette aftryk kan illustreres ved en figur, der viser ”en klassisk lineære livscyklus”.

Figuren nedenfor til venstre illustrerer en vares rejse fra den produceres til den smides ud.  Figuren skal læses fra venstre mod højre og det fremgår, at vi køber ind i vores virksomheder, vi producerer vores produkter og serviceydelser, vi distribuerer produkterne til vores kunder, de forbruger produktet/ serviceydelsen og alt dette skaber affald

Problemet med den her klassiske lineære livscyklus er, at det er en ”brug og smid væk” økonomi. Vi putter ressourcer og der kommer affald ud – og alt dette her skaber et negativt klimaaftryk.

 

Hvad er et cirkulært forbrug?

Helt lavpraktisk så handler det om at skabe et mere cirkulært forbrug i jeres virksomhed. Væk med den her gamle ”brug og smid væk” proces, hvor der kommer ressourcer ind i venstre side og affald ud forenden i højre side. Og ind med processer, der i meget større grad affaldsforebygger, reparerer, genbruger og genanvender.

Tag udgangspunkt i figuren til højre nedenfor. Den er ikke 100% cirkulær, men den viser en virksomhed, der arbejder på at implementere flere og flere cirkulære processer. For det handler om at jeres virksomhed også skal koble et mere cirkulært ressourceforbrug på – trin for trin. Modellen viser en virksomhed, der er begyndt at gøre 3 ting:

  • Den arbejder med affaldsforebyggelse i produktionsprocesserne – det kan være genbrug af spildevand og affaldssortering til genbrug
  • Den sælger produkter, der kan repareres – og som det kan betale sig at reparere frem for kun at bytte til nyt
  • Den genbruger og genanvender råvarer og materialer

De 3 ting medfører, at virksomheden har fået et reduceret behov for indkøb og har også fået mindre affaldsmængder. På figuren er de 2 cirkler i hver ende af figuren er blevet mindre – altså ”virksomheders indkøb” og ”virksomheders affald” Det betyder, at virksomhedens klimaaftryk er blevet mindre og den har fået et mere cirkulært forbrug af ressourcer. Og den samme trinsvise ændring fra den lineære til det mere cirkulære forbrug, skal jeres virksomhed også i gang med.

Figur 1 – Lineært forbrug

Lineær økonomi

Figur 2 – Et mere cirkulært forbrug

Cirkulær økonomi - trin for trin

 

100% bæredygtigt = 100% cirkulært

Du skal vide at 100% bæredygtighed også er 100% cirkulært. Figur 3 viser et ressouceforbrug, der er 100% bæredygtigt – det vil sige en virksomhed, som kun afsætter positive klimaaftryk, der beriger verden.For et cirkulært forbrug af alle ressourcer er et lukket kredsløb (i modsætning til det lineære), og i det her lukkede kredsløb recirkulærer alle indkøb og alt affald. Alt affald har er blevet til materialer fx via repararation, genbrug og genanvenlse, og det gør nyindkøb helt unødvendige. For de anvendte ressourcer bevarer deres værdi, og bliver til nye produkter i stedet for at ende som affald.

Modellen er en kopi af naturens kredsløb i klodens økosystemer (figur 4), hvor alt også anvendes og har en værdi for enten dyr, insekter eller planter. At nå hertil er ikke bare ikke noget, der lige sker natten over, og det forudsætter et større redesign af mange processer è Derfor vil vi nu introducere til, hvordan I kan bide hele den her omstillingsproces op i små skridt ad gangen. Små skridt, der mindsker de negative klimaaftryk og gør jeres virksomheds forbrug mere cirkulært.

Figur 3 – Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi

Figur 4 – Naturens økosystem

Naturens økosystem

 

Hjælp til jeres cirkulære omstilling

Vi har udviklet et nyt online kursus, som er skræddersyet til virksomheder, der skal i gang med bæredygtig omstilling, herunder transformation til en mere cirkulær økonomi. Læs mere om kurset  “Manualen til at skabe en mere bæredygtig virksomhed” her.

Du er også altid meget velkommen til at kontakte Anette Kalle Larsen (M: 5223 3633, E: anette@bureaup.dk) hvis du vil høre mere om ovenstående og hvad Bureau P kan gøre for din virksomhed.

Ranunkelvej 15, 4300 Holbæk

Email: info@bureaup.dk

CVR: 37 33 38 40

BUREAU P

Telefon: 52 23 36 33