Bureau P & FN’s verdensmål

Bureau P sælger konsulentydelser, tekster og rådgivning. Vi er ikke involveret i produktionsprocesser i forbindelse med fysiske varer. CSR og FN’s verdensmål betyder for os, at vi hjælper vores kunder til at få succes med den tredobbelte bundlinje, hvor økonomi, miljømæssig og samfundsøkonomisk ansvarlighed hænger sammen.

Som virksomhed understøtter vi FN’s verdensmål, for når de bliver indfriet, så har vi sammen skabt en bæredygtig verden til fremtidens generationer. Derfor vil vi gerne opfordre andre virksomheder til at komme igang med at indtænke bæredygtighed og verdensmål i deres forretningsgrundlag og daglige arbejde – både små soloselvstændige, håndværkere, vidensvirksomheder og de helt store koncerner kan gøre en forskel. Vi har i Bureau P arbejdet i dybden med de fem verdensmål, hvor vi kan gøre en reel forskel, og vi har integreret dem i vores grundlæggende værdier.

 

MÅL 4: KVALITETSUDDANNELSE

I arbejdet med at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring kan vi gøre en forskel ved at styrke unge, studerende og nyuddannedes erhvervsrettede færdigheder. Det gør vi ved med jævne mellemrum at have praktikanter på kontoret. Samtidig fremmer vi det generelle kendskab til blandt andet bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab – både ved at holde workshops om dette, ved bred formidling i aviser og magasiner løbende ud fra Danidas Oplysningsbevilling og ved at oplære alle medarbejdere i bæredygtige værdier (delmål 4.4 og 4.7).

 

MÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

For at opnå målet om ligestilling mellem kønnene og styrke alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder, så er der brug for en koncentreret indsats, der understøtter de overordnede målsætninger. Vi fokuserer på at styrke pigers kompetencer indenfor informations- og kommunikationsteknologi. Digital spiludvikling, hvor børn lærer at udvikle spil og app’s, er grundlaget for de kompetencer inden for programmering, udvikling af software og Internet of things, som fremtidens arbejdspladser efterspørger. Men det er nødvendigt, at undervisningen altid tager højde for, at piger og drenge motiveres forskelligt, når det gælder spiludvikling. Derfor samarbejder vi med EDUGAIM om differentiering af deres digitale spiludvikling, så de både engagerer og appellerer til drenge og piger. Dette er nødvendigt, fordi antallet af kvindelige it-udviklere lavt i dagens Danmark, så for at stille begge køn lige på fremtidens arbejdsmarked, arbejder vi for at øge denne andel (delmål 5.b).

 

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Med dette verdensmål har vi fokus på at fremme en vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde for alle. Det gør vi ved altid at have fokus på bæredygtig vækst hos os selv, samarbejdspartnere og kunder og ved at styrke medarbejdere og lede ud fra om princippet ‘frihed under ansvar’. Alle ansatte skal have mulighed for at bruge deres kompetencer bedst muligt og have medindflydelse på deres jobindhold. Det skal være behageligt at komme på arbejde og alle kan være sikre på, at lovgivning og overenskomster følges (delmål 8.5 og 8.8).

 

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi har alle et ansvar for at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. Det fordrer, at vi tænker i cirkulære baner, hvor vi genanvender og genbruger så meget som muligt i stedet for det traditionelle lineære forbrug af ressourcer. Det bidrager Bureau P til i det små ved at genbruge papir, arbejde digitalt og papirløst så meget som muligt og benytte second hand kontormøbler. Vi bidrager også i lidt større skala ved at informere og oplyse andre virksomheder om cirkulære valg i både forretningsplan og dagligdag (delmål 12.5, 12.6 og 12.8).

 

MÅL 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING

Målet er at styrke det globale partnerskab for handling og øge midlerne til at nå i hus med alle mål. Det gør vi ved at tage vores formidlerrolle alvorligt og dele ud af viden på området til andre virksomheder. Det gør vi også ved et helt konkret samarbejde med EDUGAIM om verdensmål nr. 4 og et bredere samarbejde med De Frie Energiselskaber om promovering af alle verdensmål (delmål 17.16 og 17.17).

Vi håber, at du er blevet inspireret til at komme igang i din virksomhed. Du er altid velkommen til at kontakte Anette Kalle Larsen i SDG Consult og høre mere om dette arbejde med FN’s Verdensmål og hvordan det kan blive en del af din virksomhed. 

Skriv til anette@sdgconsult.dk eller ring på 52 23 36 33.

 

Ahlgade 1C, 2. sal, 4300 Holbæk

Email: info@bureaup.dk

CVR: 37 33 38 40

BUREAU P

Telefon: 52 23 36 33