Norlex fik kortlagt sin bæredygtige DNA

Norlex Systems er en international virksomhed, som udvikler og leverer miljøvenlige teknologier til rense spildevand. Virksomheden har altid haft fokus på, at klodens samlede vandforbrug er under pres, så deres løsninger skal optimere og minimere vandforbruget. Derfor skaber de fremtidssikrede teknologier, der både reducerer mængden af overskydende slam i rensningsprocessen og fremmer et cirkulært forbrug af vand i processen. Dette fik vi integreret med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

NORLEX’ KERNEKOMPETENCE: FREMTIDSSIKRET SPILDEVAND 

Norlex koncernen er i verdensklasse hvad angår rensning af spildevand. Virksomhedens egne teknologier kan fjerne forurende stoffter, medicinrester, mikroplast, giftstoffer og tungmetaller – helt op til 99,7 % af alt mikroplast fjernes fra det behandlede spildevand. Samtidig kan restaffaldet/ slammet genbruges i processen, hvilket skaber et cirkulært vandforbrug. 

Det er netop disse resultater, som er grundstammen i virksomhedens bæredygtige DNA, og som Bureau P var med til at løfte og formidle til omverdenen, herunder virksomhedens globale kunder.

SÆRLIGT FOKUS PÅ 5 AF FNS VERDENSMÅL

For at fremme verdensmålene mest effektivt er det afgørende, at den enkelte virksomhed sætter fokus på de mål, hvor de kan bidrage med mest. For Norlex Systems gælder det (i prioriteret rækkefølge): 

  • Verdensmål nr. 5: Sikre at alle har adgang til vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt
  • Verdensmål nr. 14: Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer
  • Verdensmål nr. 3: Sikre et sundt liv for alle og fremm trivsel for alle aldersgrupper
  • Verdensmål nr. 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer
  • Verdensmål nr. 17: Styrke det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene

Derfor skabte vi en verdensmålspolitik for Norlex, hvor virksomhedens kernekompetencer blev løft op i en global bæredygtig sammenhæng. Det gjorde vi både ved at udvælge og identificere ovenstående 5 verdensmål og ved at relatere de relevante delmål og indikatorer hertil.

Dette betyder ikke, at Norlex lægger de øvrige verdensmål fra sig – tværtimod. Men det betyder, at virksomheden sætter kræfterne ind der, hvor den kan gøre den største forskel – nemlig at fremtidssikre vores vandmiljø.

ALLE VIRKSOMHEDER KAN FÅ EN BÆREDYGTIG PROFIL

For at give din virksomhed en bæredygtig profil er det vigtigt at starte med at identificere kernekompetencer og de områder, hvor I er med til at gøre en unik forskel. Målet er ikke at forsøge at leve op til alle 17 verdensmål men at tage udgangspunkt i et eller flere verdensmål.

Anette Kalle Larsen fra Bureau P arbejder nu med FN’s Verdensmål og bæredygtig business i virksomheden SDG Consult. Du er altid meget velkommen til at kontakte hende og høre mere.

Skriv til anette@sdgconsult.dk eller ring på 52 23 36 33.

 

Ranunkelvej 15, 4300 Holbæk

Email: info@bureaup.dk

CVR: 37 33 38 40

BUREAU P

Telefon: 52 23 36 33