FN’s Verdensmål og virksomheders ansvar

 

Alle FN’s 193 medlemslande vedtog i september 2015 de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, som sætter mål frem til 2030. Visionen er at fremme den globale velstand og sætte retningen for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og jord. Den vision kan din virksomhed være med til at indfri.

 

I 2015 vedtog FN’s Generalforsamling 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. De mål skal være indfriet i 2030 ved fælles hjælp fra både stater, virksomheder og organisationer. Målenes styrke er netop, at de også involverer virksomheder, så bæredygtighed nu er blevet en grundlæggende del af en sund, stabil og fremtidssikret måde at drive forretning på. 

Det er en store visioner, verdensmålene afspejler. Derfor er det i denne sammenhæng vigtigt at huske pointen om, at ingen virksomheder kan redde hele verden, men alle kan gøre en forskel! Og der hvor din virksomhed kan gøre den største forskel er ved at tage udgangspunkt i jeres kerneforretning og de aftryk, den sætter.

Verdensmålene bruges af virksomheder verden over som en fælles global ramme, det er let for alle at genkende, og det gør det muligt at sammenligne sig med andre virksomheder

 

Verdensmålene i en dansk sammenhæng

Ved første blik kan det se ud som om verdensmålene primært henvender sig til udviklingslande. Ved nærlæsning bliver det tydeligt at hvert verdensmål også hænger sammen med forhold i Danmark og er relevant for Danmark virksomheder.

Et konkret eksempel er verdensmål 2: Stop sult. Det mål kan vi i høj grad være med til at indfri ved at realisere målsætningen om at undgå madspild. For hvis vi minimerer vores madsspild, som i Danmark er helt oppe på omkring 30 %, så begynder vi forhåbentlig også at indkøbe mindre mad, og der bliver mere at fordele til verdens fattigste. På sigt får vi også brug for færre arealer dyrket landbrugsjord, naturen bliver mindre udpint og der bliver mere jord til vild natur med øget biodiversitet.

 

17 verdensmål og 169 delmål

Der hører 169 delmål til de 17 verdensmål. Delmålene konkretiserer de overordnede verdensmål, og når man læser dem, så bliver det lettere at få dem til at hænge sammen med egen virksomhed. For det handler om at udvælge de verdensmål og tilhørende delmål, der hænger sammen med jeres kerneforretning.

To eksempler på dette.

VERDENSMÅL 3 – De fleste af de delmål, der hænger sammen med Verdensmål 3: Sundhed og trivsel  vedrører opbygningen af et fysisk sundhedssytem, at alle får adgang til lægehjælp, medicin og vacciner, og fokus på at reducere mødredødeligheden og dødfald blandt børn og nyfødte. Alt sammen vigtigt, men det er også emner, som ikke relaterer sig meget til de udfordringer sundhed og trivsel, som fylder mest på virksomheder i Danmark. De udfordringer, der ofte fylder her er, at sikre at alle medarbejdere har det godt, at de trives og fungerer i hverdagen. Derfor arbejder mange virksomheder med medarbejdertrivsel, opbygge en god work-life balance, forebygge stress og udbrændthed. At være mentalt sund er mindst lige så vigtigt som at være fysisk sund, da det fremmer livskvaliteten og fx modvirker depression og angst. Og det sætter delmål 3.4 netop fokus på, for det vedrører “mental sundhed og trivsel” Så på den måde hænger verdensmål 3 og sundhed og trivsel sammen med bæredygtighed i danske virksomheder

VERDENSMÅL 12 – Det andet eksempel er verdensmål 12, der vedrører ansvarligt forbrug og produktion. Jordens ressourcer er ikke uendelige og vi forbruger mere end nogensinde før, og derfor skal vi tænke mere i cirkulære baner. Delmål 12.3 handler om bæredygtig forvaltning og en effektiv udnyttelse af naturressourcer. Naturressourcer – det er blandt andet kilder til vores varme og elforbrug, og derfor hænger det delmål sammen med et smartere og mere effektivt energiforbrug i virksomheder.

 

Verdensmålene i virksomheder

Nu får du også 2 eksempler på, hvordan verdensmål og delmål kan bruges i virksomheder.

Den første virksomhed er en aktiv grusgrav, som har skabt visioner om bæredygtighed ved at prioritere fire verdensmål:

  • VERDENSMÅL 9 – For det første så sætter den et stor negativt klimaaftryk på grund af et storT dieselforbrug, da det kræver et tungt maskineri at indvinde råvarer. Derfor arbejder den målrettet på at mindske sit CO2-aftryk ved at reducere dieselforbruget.
  • VERDENSMÅL 12 – Samtidig arbejder den med at fremme det cirkulære forbrug ved at modtage genbrugs tegl og beton, som den laver om til materialet genbrugsstabilt.
  • VERDENSMÅL 6 – Biodiversiteten trives i grusgravens næringsfattige skrænter og det hænger sammen med at styrke vores vandbaserede økosystemer.
  • VERDENSMÅL 8 – Bæredygtig økonomisk vækst, fremme og sikre gode forhold for alle medarbejdere.

Den anden virksomhed er en anlægsgartner, der også har udvalgt og prioriteret fire verdensmål:

  • VERDENSMÅL 3 – Virksomheden passer godt på sine medarbejdere og sørger for det rette udstyr, der kan aflaste i hverdagen, ligesom der også er relativt fleksible arbejdstider, som skaber en god work/life for de ansatte.
  • VERDENSMÅL 12 – Det cirkulære fylder rigtig meget hos gartneren, som meget gerne skaber haveanlæg, hvor der også er plads til eget haveaffald, så det ikke skal klimabelaste ved at køres langt væk.
  • VERDENSMÅL 13 – Dette hænger sammen med virksomhedens arbejde med at klimasikre vores haver, bl.a. så de kan tage imod voldsomme regnmængder uden at overbelaste kloaksystemet eller oversvømme kældre
  • VERDENSMÅL 15 – Dette hænger sammen med at fremme biodiversiteten i vores haver ved at skabe beplantning, der fx tiltrækker insekter.

 

Nu skal du selv i gang

Erfaringer viser, at det skaber mest værdi at fokusere på de 2-6 verdensmål, som virksomhedens kompetencer og kerneforretning har de bedste forudsætninger for at påvirke i positiv retning. Hjemmesiden verdensmaalene.dk har også god information og videoer med uddybende forklaring om hvert verdensmål og tilhørende delmål.

I processen med at udvælge de af FN’s Verdensmål, som hænger sammen med jeres virksomhed og kerneforretning vil det være relevant at tage udgangspunkt i der, hvor din virksomhed sætter aftryk på klima, natur, mennesker og samfund? Hvor I sætter negative aftryk? Hvor I sætter positive aftryk? Hvor kan I skabe mere bæredygtighed?

Få hjælp til processen fra vores nye online kursus “Manualen til at skabe en bæredygtig virksomhed”. Kurset giver trin for trin den direkte vej til bæredygtig omstilling i jeres virksomhed. Læs mere om hvad kurset kan gøre for jeres virksomhed. Intro pris lige nu på kun 4.499 kr. ex. moms.

Du er også altid meget velkommen til at kontakte Anette Kalle Larsen (M: 5223 3633, E: anette@bureaup.dk), hvis du vil høre mere om ovenstående og hvad Bureau P kan gøre for din virksomhed.

Ranunkelvej 15, 4300 Holbæk

Email: info@bureaup.dk

CVR: 37 33 38 40

BUREAU P

Telefon: 52 23 36 33