Fremtidslab.dk

Vi hjælper mellemledere/ projektledere med klar kommunikation

FremtidsLab er et samarbejde om workshops, webinarer, foredrag og kurser i bæredygtig forandringskommunikation. Det er et samarbejde mellem Lene Wervick, ledelseskonsulent, og Anette Kalle Larsen, kommunikationskonsulent. 

Forandringer er for mange blevet det, som vi kan regne 100 % med i hverdagen. Enten er vi selv med til at skabe dem eller vi er med til at implementere dem. Det kan være organisationsændringer, ny budgetmodel, nedskæringer, nye prioriteringer fra ledelsen eller lignende.

Hvis du har brug for tips og tricks til at kommunikere om forandringen og få målgrupperne til at acceptere forandringen og bakke op om den, så har vi redskaber, du kan bruge. Kan du svare ja til et eller flere af nedenstående forhold, har du en gevinst at hente til din hverdag ved at tilmelde dig et af vores tilbud:

  • Jeg står overfor en konkret forandring, som jeg er ansvarlig for at føre ud i livet.
  • Jeg har brug for at involvere mine kollegaer og medarbejdere i forandringen.
  • Jeg vil gerne blive bedre til at kommunikere mine hensigter i det daglige og især i en situation med forandring.
  • Jeg oplever af og til at mine budskaber ikke når ud over rampen til de planlagte modtagere.
  • Jeg oplever af og til en uvilje mod mine hensigter hos dem, som skal lytte.
  • Jeg har brug for at kommunikere til andre faggrupper end min egen, og vi forstår ikke helt hinandens sprog.

 

Forandringer kan være organisatoriske, administrative, politiske eller strukturelle, ligesom de kan være planlagte eller uplanlagte. Fællesnævneren er, at de påvirker eksisterende relationer på en arbejdsplads, og derfor påvirker gruppen af medarbejdere. Der opstår en situation, hvor der er brug for ledelse og god kommunikation af forandringen, så den kan blive både forstået og implementeret på arbejdspladsen.

 

Fokus på modtagerne

Når vi er ansvarlige for at få andre til at komme med på det nye, der følger med en forandring, så kræver det, at vi er opmærksomme på vores modtagere (hvad betyder forandringen for deres hverdag?). Vi skal være i stand til at kommunikere hvorfor, det er relevant og vigtigt at tager godt imod forandringen, og vi skal være skarpe på hvad, der skal til for at forandringen bliver en succes.

Én ting er sikkert: Der er absolut ingen automatik i, at fordi du selv forstår og accepterer forandringen,  vil det samme være tilfældet for dem, som skal være med til at bære den igennem. Det er derfor ledelse og kommunikation er essentielle i bæredygtige forandringsprocesser.

Udbyttet

Vi introducerer dig til en række konkrete værktøjer, du kan støtte dig til i processen. Dels når du forbereder dig på, hvilke kanaler du vil kommunikere på (e-mails, face-to-face, forandringsagenter, massekommunikation eller lignende). Dels når du skal vælge, hvordan du skal formulere dig, så modtagerne af dine budskaber forstår dem og får lyst til at følge dem. Du lærer kort sagt at få forandringsledelse og kommunikation til at gå hånd i hånd.

Dette får du med:

  • Forståelse for hvad forandringer gør ved os og derigennem lære dit publikum at kende
  • Værktøjer til at formulere dine budskaber klart og meningsfyldt
  • Værktøjer til at vurdere hvilke kanaler, der er mest effektfulde til at kommunikere dine budskaber
  • Indsigt i egne styrker og svagheder.

 

 

 

Målgruppen: Ledere (fag- og personale), HR-konsulenter, projektledere, proceskonsulenter, konsulenter – og generelt alle, som sidder som ’mellemled’ i forandringsprocesser med eller uden direkte ledelsesansvar.

 

Sådan foregår undervisningen

Der vil være en vekselvirkning mellem foredrag fra os samt gruppearbejde med øvelser, som inddrager deltagerne. Planlægning af den konkrete dag afhænger af både deltagerantal og sted.

Undervisningen vil koble dine erfaringer, teoretiske refleksioner og værktøjer, så der skabes en helhed i din dagligdag. Et centralt element er at være nysgerrig og undersøgende på både dine egne og andres reaktionsmønstre i forandringsprocesser. Formålet er, at du dermed øger din opmærksomhed på de blinde vinkler, der både præger dit eget udsyn og den organisatoriske ageren. Målet er, at du oplever, at du bliver i stand til at afprøve nye måder at kommunikere dine forandringer på og dermed optimere din fremtidige tilgang til forandringskommunikation.

 

Om os

Lene Wervick

Lene Wervick

FremtidsLab.dk

Lene Wervick er selvstændig ledelseskonsulent, kompetenceudvikler og rådgiver. Hun er bl.a. optaget af, hvorfor vi mennesker gør, som vi gør, og hvad forandringer gør ved os. Hun har udviklet TimeToDialogue®, som er et procesværktøj til forandringsledelse.

Anette Kalle Larsen

Anette Kalle Larsen

FremtidsLab.dk

Anette Kalle Larsen er kommunikationsrådgiver og ordstrateg. Hun laver intern og ekstern kommunikation på offentlige og private virksomheder. Hun har beskæftiget sig med kommunikation gennem mange år, herunder forandringsprocesser, branding og klare budskaber til en vifte af målgrupper.

Lad os tage en dialog 

Vi skræddersyr hver workshop og foredrag til den enkelte enhed: kommune, styrelse eller forening. Hvis du er interesseret i at høre mere er du meget velkommen til at kontakte Anette Kalle Larsen på 5223 3633 eller udfylde nedenstående kontaktformular. Jeg svarer altid hurtigt tilbage!

Ja tak, jeg vil gerne høre mere om en heldagsworkshop eller foredrag om bæredygtig ledelse og kommunikation i forandringsprocesser

Gl. Ringstedvej 33, 4300 Holbæk 

Email: info@bureaup.dk

CVR: 37 33 38 40

BUREAU P

Telefon: 52 23 36 33