Photo by <a href="https://unsplash.com/@abphoto_dot_it?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Adrian Balasoiu</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/9HZ4AvF017I?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a><br />

Klimakrav om CO2-aftryk

Lad os hjælpe dig med at udarbejde din virksomheds første CO2-regnskab. Det vil give dig overblik over det samlede CO2-aftryk, og du kan handle og skabe bæredygtig omstilling ud fra det vidensgrundlag. Vi arbejder med alle aspekter (scope 1, 2 og 3).

Klimakrav handler om at dokumentere det CO2-aftryk, som din virksomhed afsætter. Verdens samlede klimaaftryk er steget gennem hele industrialiseringen, og den er steget i takt med vores stigende forbrug af energi og ressourcer. Problemet med dette er, at stigende CO2-emissioner bidrager til drivhuseffekten, som forårsager stigende temperaturer og flere ekstreme vejrfænomener. De globale klimaændringer påvirker også Danmark, og derfor er det vigtigt, at vi handler. Danmark har med klimaloven blandt andet forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70% i forhold til niveauet i 1990 – og for at indfri det danske klimamål er der også brug for handling fra virksomheder.

 

Virksomheders klimaaftryk

En virksomheds klimaaftryk kan opdeles i direkte og indirekte emissioner. Direkte emissioner er drivhusgasser fra virksomheder angår aktiviteter som den enkelte virksomhed selv har kontrol over (scope 1 emissioner). Det er blandt andet emissioner fra egne køretøjer og egne anlæg til varme- og energiproduktion. Indirekte emissioner angår drivhusgasser fra indkøbt energi fx elektricitet og varme (scope 2 emissioner) samt øvrige emissioner fra fremstilling af råvarer, købte transportydelser og medarbejdernes transport til og fra arbejde (scope 3 emissioner).

Klimakrav i byggebranchen mv.

Her fra den 1. januar 2023 blev Bygningsreglementet ændret, så nybyggerier i alle størrelser skal udarbejde en livscyklusanalyse (LCA), og alt nybyggeri på mere end 1.000 m2 må højest udlede 12 kg. CO2 pr. m2 pr. år. Dette krav forventes at blive strammet yderligere i 2025, ligesom det højst sandsynlig også kommer til at gælde for nybyggeri mindre end 1.000 m2.

Der kommer flere og flere klimakrav også i andre brancher.

 

Hjælp til at komme i gang 

Vi har udviklet et nyt online kursus, som er skræddersyet til virksomheder, der skal i gang med bæredygtig omstilling, herunder afdække egne klimakrav. Trin for trin får I den direkte vej til at gøre bæredygtig omstilling og CO2-regnskab til en del af jeres kerneforretning. Læs mere om kurset “Manualen til at skabe en bæredygtig virksomhed” her. Særlig intropris lige nu.

Du er også altid meget velkommen til at kontakte Anette Kalle Larsen (M:5223 3633, E: anette@bureaup.dk) hvis du vil høre mere om ovenstående og hvad Bureau P kan gøre for din virksomhed.

 

Ranunkelvej 15, 4300 Holbæk

Email: info@bureaup.dk

CVR: 37 33 38 40

BUREAU P

Telefon: 52 23 36 33